olotbarbershop

POLÍTICA DE VENDA

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem l’usuari de les nostres dades:

Nom comercial: OLOT BARBERSHOP

Domicili social: PASSEIG MIQUEL BLAY, 58, OLOT

Telèfon: 872 091 211

E-mail: unic@olotbarbershop.com

Pàgina web: www.olotbarbershop.com

CANCEL·LACIONS

La cancel·lació o ajornament d’una cita ja reservada ha de fer-se amb un mínim de 24 hores d’antelació a la sessió per a poder reorganitzar l’agenda amb el suficient marge de temps sense que ocasioni un perjudici ni al temps del professional, ni al de la resta de clients.

A l’hora de fer un canvi o cancel·lació de cita es diferenciaran els següents 2 supòsits:

  • Cita sense dipòsit de reserva o sense pagament anticipat. Aquest tipus de cita no té penalització per “Cancel·lació Tardana”. No obstant això, si vostè cancel·la de manera tardana 2 vegades consecutives el centre es reserva el dret de no oferir “noves cites” sense pagament anticipat.
  • Cita amb dipòsit abonat, pagament anticipat o sessió de bo disponible. Aquest tipus de cita podrà modificar-se i cancel·lar-se per telèfon de manera anticipada si es realitza dins del termini de “cancel·lació primerenca” (per telèfon almenys 24 hores hàbils, a través de la WEB / APP almenys 48 hores abans).


En cas de Cancel·lació Tardana, el sistema canvia de manera automàtica el servei abonat de manera anticipada, d’igual mode per a sessions de bo disponibles en el compte del client.


RECORDATORIS I SOL·LICITUD DE CONFIRMACIÓ DE CITA

Generalment el nostre sistema li enviarà un missatge recordatori de la seva cita 24 hores abans de la seva cita programada, a través d’Email, SMS o tots dos.


RETARDS

Els retards afecten directament la planificació de les nostres agendes i comprometen la qualitat del resultat, és per això que es contemplen els següents suposats i com aquests afecten a cadascuna de les parts implicades en el tractament.

Retard per part del client:

Es podrà admetre un retard màxim de 5 minuts sense que això ocasioni un perjudici considerant aquest com un període de gràcia”, no obstant això si es preveu aquest retard serà necessari notificar-lo per telèfon o WhatsApp abans que es cancel·li el servei de manera tardana per no “presentació del client”.

Si el temps de retard supera els 5 minuts, Olot Barbershop podrà determinar que és temps insuficient per a la realització del tractament, dependrà del tractament. En alguns casos podrà realitzar-se però el resultat podrà estar compromès. El client ho accepta, encara així decideix sotmetre’s al tractament sense dret a reclamar.

Retard per part del/la especialista / Centre:

El centre podrà retardar-se fins a 15 minuts sense que això ocasioni un perjudici al client, entenent-se aquest com un “període de gràcia”.